எல்லாவகையான China Phone களுக்குமான PC SUITE...

தற்போது மிகக்குறைந்த விலையில் அதிக வசதிகளுடன் China Phone கள் கிடைக்க கூடியதாய் உள்ளது.. ஆனால் China Phone களை Computer இல் இணைக்கும் PC SUITE கள் அதனோடு வருவதில்லை.. கீழே உள்ள தரப்பட்டுள்ள  China Mobile PC Suite நிறையபேருக்கு உதவும் என நம்புகின்றேன்... இது எல்லாவகையான China Phone களுக்கும் Support செய்யக்கூடியது....
இதன்  மூலம் 

Sms & Contacts களை  Computer இல் சேமிக்கலாம்...
Computer இல் இருந்தவாறே Sms அனுப்பலாம் & வாசிக்கலாம்...
Computer இல் இருந்து Mobile க்கும், Mobile இல் இருந்து Computer க்கும் File களை பரிமாரிக்கொள்ளமுடியும்...
மேலும் பல வசதிகளுடன்.... 

0 comments:

எனது பதிவுகள்.... ஒரே பார்வையில்....

SriLankan Government Gazette

Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by M.F.M. Nithal | Copyright © 2011